За контакти:
0889 941 386
office@fence.bg
Производство на оградни системи
Perfect Fence®

Механизми за индустриални секционни врати VIS

Представяме ви един от продуктите на италианската компания LIFE – автоматиката за задвижване на индустриални секционни врати VIS. Този механизъм представя една от последните технически тенденции в областта на задвижването на индустриални врати. Той отговоря на всички съвременни изисквания за безопасност и се характеризира с висококачественост на използваните за неговата направа суровини.

vis 6

Автоматиката е направена от алуминий, който се отличава със своята висока плътност, тъй като е лят под налягане. Механизмът не е подвластен на корозия и има стилен и естетичен вид. При възникване на механични влияния върху него, той запазва своята цялост и не подлежи на деформация дори и натискът да е твърде силен. В случай на неблагоприятни климатични условия той продължава да функционира. Съществува една температурна амплитуда, при която той работи успешно. Минималната граница на тази амплитуда е -20 градуса, а максималната +50 градуса. Автоматиката им работна температура, която се характеризира с амплитуда 70 градуса от най-ниската до най-високата възможна стойност, при която тя да бъде активна.

Механизмът има енкодер, който забелязва преминаващите през зоната на действие на вратата хора или обекти. Той предава информацията на електронния централен блок и това спомага за установяването на безопасност на преминаващите хора или обекти. Благодарение на мониторинга, който енкодерът осъществява, този механизъм има високо ниво на защита.

Монтирането му е бързо и лесно. Има инструкция, която интерпретира обстойно всяка стъпка, която трябва да се направи, за да се усъществи успешен монтаж. След като този процес е приключил механизмът е активен за употреба. Това го прави бърз и надежден продукт, който удовлетворява желанията на клиентите.

Доверете се на високото качество, което ви предлага LIFE и закупете продукт, който ще може да бъде използван за продължителен период от време. Почувствайте техническата интеграция, която LIFE създава чрез автоматиката VIS. Направете работното си място модерно и комфортно.