За контакти:
0889 941 386
office@fence.bg
Производство на оградни системи
Perfect Fence®

Задвижване за двукрилни врати Optimo, Armor, Sinuo, ER4

Иновативните механизми за задвижване на двукрилни врати Optimo, Armor, Sinuo и ER4 имат дълъг срок на употреба. Те са създадени от висококачествени материали. За направата им е използван най-лекия метал според Менделеевата таблица – алуминий. Той се характеризира със своята ковкост, метален блясък и неподвластност на корозия. Тези негови свойства, както и неговата лекота го правят един от най-желаните метали при изработката на автоматики. С цел да бъде постигната по-голяма плътност на механизмите за задвижване на двукрилните врати алуминият е лят под високо налягане.

optimo ergo4 dvukrilna armor 2

Автоматиките за задвижване на двукрилни врати Optimo, Armor, Sinuo и Ergo се монтират лесно, бързо и безпроблемно, тъй като предварително са изготвени инструкции, в които обстойно е обяснено по какъв начин трябва да се извърши монтажа. Веднага след като са монтирани те могат да бъдат пуснати в експлоатация. Това е другата им отличителна черта.

Механизимите за задвижване на двукрилни врати Optimo, Armor, Sinuo и ER4 издържат на големи температурни амплитуди от порядъка на 90 градуса като минималната възможна температура, при която те работят активно е -20 градуса, а максималната +70 градуса. Автоматиките не са подвластни на климатичните промени и функционират успешно и при по-неблагоприятни условия.

При механизимите за двукрилни врати Armor има външен корпус, който предпазва конструкцията от деформация. Конструкцията на автоматиките Armor има следните елементи: вал на двигателя, основни зъбни механизми, лагери, бронзови втулки и специални елементи, които се отличават със своята устойчивост. Лагерите са поставени в зъбните механизми. Конструкцията е здрава. Тя е изградена от химичния елемент алуминий, който е здрав и устойчив при неблагоприятни климатични условия. Монтирането на автоматиката Armor се извършва бързо и лесно благодарение на предварително написаната инструкция за монтаж.

Автоматиките за двукрилни врати Optimo са изградени от електронен пулт, енкодер и крайни изключватели. Енкодерът изпълнява мониторинг на зоната на действие на вратата и ако има наличие на човек или обект, който се доближава до тази зона, той изпраща сигнала до крайните изключватели, които изпълняват защитна функция. Автоматиките за двукрилни врати Optimo са с вътрешно окабеляване, което се поддържа лесно. Те имат кабел за захранване и сигнален кабел, с чиято помощ електромонтажът се осъществява бързо и лесно.

Автоматиките за двукрилни врати Sinuo са направени с пресован алуминий. Конструкцията им е лека, здрава и плътна. Автоматиките са устойчиви на климатични промени и механични влияния. Те не се деформират при натиск. Запазват своята цялост и стабилност. Специално внимание е обърнато на конструкцията на редукторите, което помага за реализиране на безшумното им завъртане.

Автоматиките за двукрилни врати Ergo са отключващия механизъм, който е изграден от енкодер и специални крайни изключватели. Енкодерът фиксира преминаващите хора или обекти в зоната на действие на вратата. От своя страна крайните изключватели предприемат необходимите мерки за осъществяване на безопасност и защита. Отварянето и затварянето на двукрилните врати става чрез специално регулируемо винтово устройство.

Това са продукти на LIFE, които са изработени от най-висококачествени материали и имат дълъг срок на употреба. Поръчайте тези иновативни механизми и усетете техническия прогрес близо до вас.